گالری

نحوه استفاده

[gallery columns="4" filter="yes"]
[gallery_item tag="joomla" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="wordpress" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="joomla, wordpress" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="magento" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="opencart" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="magento, opencart" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="joomla, magento, wordpress, opencart" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[gallery_item tag="drupal" src="/04/images/helix/gallery/300x200.png"/]
[/gallery]
JoomShaper