ویدئو

نحوه استفاده

[spvideo]http://www.youtube.com/watch?v=vb2eObvmvdI[/spvideo]

نحوه استفاده

[spvideo]http://vimeo.com/3701346[/spvideo]

 

*در نظر داشته باشید با توجه به اینکه ویدئوها از دو سایت YouTube و Vimeo لود می شوند باید حتما از برنامه ای برای رد فیلتر و نمایش درست ویدئو ها استفاده کنید

JoomShaper